مطالب

کودک و خانواده

جدا کردن محل خواب کودکان از والدین

جدا کردن محل خواب کودکان از والدین باید تا سن سه سالگی به خاطر راحتی طرفین صورت پذیرد. فرزند شما باید تا سنی در کنار شما بخوابد که نتواند نیازهای اولیه خود را برطرف نماید و از لحاظ روحی و عاطفی بشدت بوجود شما وابستگی دارد.

پیامدهای تماشای تلویزیون برای نوزادان و کودکان

تماشای تلویزیون برای نوزادان مفید است یا مضر؟ تحقیقات نشان می‌دهد که مشاهده تلویزیون در کودکان زیر یکسال، موجب تاخیر در رشد گفتاری، مهارت‌های حرکتی و رشد اجتماعی کودک می‌شود. آنچه کودک در این سن نیاز دارد، بازی و تعامل با والدین و جستجو و…

کاهش ترس در کودکان با ۱۰ راهکار موثر

تمامی کودکان در دوره‌هایی از رشد، ترس را تجربه می‌کنند. ترس ممکن است باعث اختلالاتی در خواب و تغذیه کودک شود. پدر و مادر بایستی با مراقبت همه جانبه از کودک، دلیل ترس و نگرانی او را تشخیص دهند و با صحبت، همفکری و ارائه راهکار مناسب، باعث…

ارتباط کودک با افراد غریبه، آموزش خود‌مراقبتی به کودکان + ویدیو آموزشی

گام اول در آموزش نحوه ارتباط کودک با افراد غریبه، تعریف واژه " غریبه" برای کودک است. سپس باید فهرستی از کار‌هایی که کودک نباید در مواجهه با افراد غریبه انجام دهد را تهیه کرد و به او آموزش داد.