متن و جملات انگیزشی انگلیسی

کانال جملات انگیزشی انگلیسی جمله انگیزشی با زبان انگلیسی جملات انگیزشی انگلیسی تصویری جملات انگیزشی انگلیسی اینستاگرام جملات انگیزشی برای یادگیری زبان انگلیسی جملات انگیزشی انگلیسی کوبنده متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی

در این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع انگیزشی به زبان انگلیسی را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.

جملات انگیزشی انگلیسی تصویری

I have not failed.

I’ve just found 10,000 ways that won’t work

من اشتباهی نداشتم.

من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند !

توماس ادیسون

جملات انگیزشی انگلیسی

Don’t let yesterday take up too much of today.

Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه

ویل راجرز

جملات انگیزشی برای یادگیری

Tough times never last, but tough people do

روزگار سخت پایدار نیست

ولی انسانهای سخت پایدارند

دکتر رابرت اسکولر

جملات انگیزشی انگلیسی اینستاگرام

I attribute my success to this:

I never gave or took any excuse

من موفقیت خود را تنها به یک چیز مدیون هستم.

هیچگاه دست از تلاش برنداشتم

حمله ببر به مجری مشهور صدا و سیما (فیلم و عکس)

و هیچ عذری برای پذیرفته نبود

فلورانس ناتینگال

اس ام اس انگیزشی انگلیسی

Do what you love and the money will follow

چیزی را انجام دهید که عاشق آن هستید

و مطمئن باشید که پول به دنبال شما خواهد آمد

 مارشا سینتار

جملات انگیزشی انگلیسی اینستا

the road to success and the road to

failure are almost exactly the same.

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند.

کالین دیویس

متن انگلیسی در مورد موفقیت

Anyone who has ever made anything

of importance was disciplined.

هرکسی که توانسته است هرچیزی را بسازد

و تغییری بزرگ ایجاد کند،

حتما نظم و دیسیپلین داشته است.

اندرو هندریکسون

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی

The road to Easy Street goes through the sewer.

راه هایی که سرپایینی هستند

و به راحتی قابل پیموده شدنند، به فاضلاب می ریزند

جان مادن

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

If you are not willing to risk

the usual you will have

متن و شعر کوتاه و زیبا سلام صبح بخیر دوستان با عکس

to settle for the ordinary.

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید

معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت

جیم ران

جمله انگیزشی با زبان انگلیسی

Two roads diverged in a wood,

and I—I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

دو جاده در جنگل وجود داشت،

و من جاده ای را برای سفر کردن انتخاب کردم،

که کمتر کسی از آن عبور کرده بود.

و امروز همان انتخاب باعث این همه تفاوت شده است

رابرت فارست

کپشن انگیزشی کوتاه انگلیسی

It wasn’t raining when Noah built the ark.

زمانی که نوح کشتی خویش را ساخت،

اصلا باران نمی بارید.

پس به فکر آینده ای باشید که قرار است بیاید.

هاوارد راف

جملات انگیزشی انگلیسی کوبنده

The most difficult thing is the decision to act,

the rest is merely tenacity

سخت ترین کار ممکن این است که

متن و دیالوگ های زیبا در مورد شازده کوچولو با عکس نوشته

تصمیم بگیرید تا شروع به کار کنید،

در ادامه مسیر کافیست ثابت قدم باشید

آمیلیا ارهارت

پیام انگیزشی به زبا انگلیسی

Sometimes you win,

sometimes you learn

برخی از اوقات شما موفق می شوید.

گاهی اوقات هم از شکست درس می گیرید.

جان مکس ول