مطالب

مطالب جالب

مجموعه شعر و متن در مورد جاده طولانی و راه یک طرفه

متن جادهدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع جاده بی انتها و جاده یک طرفه را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.متن درباره جادهمانده امکدام جاده انتهایتُ را به بی کسی…

مجموعه شعر و متن دلتنگی و اوج دلتنگی عاشقانه برای همسر

متن دلتنگیدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع دلتنگی و دلتنگ شدن را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.متن غمگین برای دلتنگیدلتنگی مثل نفس کشیدن زیر پتو میمونهاولش باهاش…

متن و شعر های زیبا و عاشقانه در مورد فصل بهار سال ۱۴۰۰

متن در مورد فصل بهاردر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع فصل بهار را آماده کرده ایم. فصل بهار آغازی دوباره برای طبیعت است و به همین دلیل این فصل را فصل شکفتن نامیده اند. فصلی که سرآغار سال جدید است و باعث نو…

متن و شعر کوتاه و خاص در مورد سکوت کردن با عکس نوشته

متن در مورد سکوتدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع سکوت را آماده کرده ایم، برای مطالعه مجموعه تکست و متن در مورد سکوت در ادامه با گارنو همراه باشید.تکست و متن در مورد سکوتسکوت از مااحساس زرنگی از شما…سکوت…

مجموعه شعر و متن خاص و سنگین انتظار عاشق برای معشوق

متن انتظاردر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع انتظار معشوق و پایان انتظار را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.متن فلسفی انتظار کشیدنزندگی کوتاه تر از آن است کهچشم…

مجموعه شعر و متن خاص و سنگین بیقراری عاشقانه و غمگین

متن بیقراریدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع بی قراری عاشقانه را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.متن زیبا بی قراریآنقدر لحظه به لحظه یبودن با تو رو دوره کرده امکه…

مجموعه شعر و متن خاص و سنگین جدایی عاشقانه و غمگین

متن جداییدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع جدایی از عشق را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.دلنوشته جداییآتش زدن به یک سرنوشتکبریت نمی خواهد که !پا می خواهد . . .که…

مجموعه شعر و متن خاص و سنگین حسرت عاشقانه و غمگین

متن حسرتدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع حسرت از دیگران را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.متن حسرت نخوردستت را روی قلبم نگه دارمیسوزی …حسرت خیلی چیزها به دلم…

متن و شعر کوتاه و خاص در مورد التماس دعا با عکس نوشته

متن در مورد التماس دعادر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع التماس دعا و محتاج دعا را آماده کرده ایم، برای مطالعه مجموعه تکست و متن در مورد التماس دعا در ادامه با گارنو همراه باشید.تکست و عکس نوشته التماس دعاما…

مجموعه شعر و متن خاص و سنگین خداحافظی عاشقانه و غمگین

متن خداحافظیدر این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع خداحافظی را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با گارنو همراه باشید.دلنوشته خدانگهدارتو به رفتنت ادامه بده !این اشک هاربطی به تو ندارد …شعر…